Bra vård i psykiatrin - självhjälp

Här kan du ladda ned Återhämtningsprojekets studiematerial. På väg mot återhämtning. - Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär.

För professionella som vill lära sig mer finns en studiehandledning till boken "Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem."

Ur dokumentärfilmen "Leva mitt liv" kan du hämta inspiration från andras berättelser om sin kamp för at komma vidare. Filmen kan du beställa på Cassandra film.

Filmen "Att höra röster" bygger på två holländska forskares arbeten md personer som hör röster. Ett av deras råd är "Förneka inte rösterna, lär dig att hantera dem!"

"Steg för steg" är en studiecirkel i serien "Ett självständigt liv." Till studiematerialet hör "Handbok till upplaga 20 av: Steg för steg".

"Självhjälp på vägen" ger information, stöd och hjälp vid funktionshinder som autism, Aspergers syndrom, ADHD, tvångssyndrom/OCD, Tourettes syndrom och bipolär sjukdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viska - Upp till kamp! Självhjälp vid schizofreni

RSMH - Rösträtt - nätverket för rösthörare & andra intresserade

Svenska OCD - förbundet Träningsgsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Fenix - Självhjälpscenter & Frivilligcentral

Careit - interaktiva självhjälpsprogam mot stress,huvudvärk, sömnproblem och panikångest.

Livanda - Internetkliniken

Internetpsykiatri

Sömnprogrammet