Bra vård i psykiatrin - psykisk hälsa

Vårdguiden

 

Vårdguiden är Stockholms läns landstings officiella webbplats för hälso och sjukvårdsinformation. Under temat "psykisk ohälsa" hittar du beskrivningar av olika sjukdomstillstånd och råd och tips om egenvård. På Vårdguiden finns också information om vart du kan vända dig för att få hjälp och vård.

"De regionala vårdprogrammen skall vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla
och följa upp vårdens innehåll och kvalitet."

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer baseras på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården. De innehåller rekommendationer för vård-, behandling och omsorg. Innehållet revideras kontinuerligt.

 

Sjukvårdsrådgivningen
Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen
Regionala vårdprogram Stockholms Läns Landsting
Depressionssjukdomar inkl. manodepressiv sjukdom
Schizofreni och andra psykossjukdomar
Vård av suicidnära patienter

Ångestsjukdomar

Alkoholproblem
Läkemedelsberoende. Lugnande mediciner, sömnmedel och smärtstillande läkemedel
Stressrelaterad psykisk ohälsa
Vårdprogram i Sverige VIS