Läkemedel och behandling

Läkemedelsinformation - FASS

Att få rätt behandling i tid är viktigt. Här kan du hitta terapeuter och läkare. Du kan läsa om olika läkemedel. Utvärderingar av behandlingar hittar du hos SBU.

 

 

Apoteket - råd och service
SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården
Symboldramaföreningen - terapeuter
Samrådsforum - adresser till intresseföreningar där man hittar terapeuter
På "www.hitta.se" finner du t.ex en psykiatriker där du bor
Ridterapi