Föreningar

RSMH - Riksföreningen för social och mental hälsa

Öka din kunskap. Surfa runt på intresseföreningarnas hemsidor. Ett rikt utbud av information finns gömda i länksamlingarna. Till självhjälpsgrupper,terapeuter,lästips och filmer som ökar förståelsen runt psykisk ohälsa. Förslag till förbättringar, inflytande och medbestämmande.

 

 

Schizofreniförbundet
SPES - SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Riksföreningen Autism
Svenska ångestsyndromsällskapet
Föreningen Balans
Svenska OCD - förbundet ANANKE
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - NSPH
Fountain House