Bra vård i psykiatrin

Psykisk hälsa

Hemsidan "Bra vård i psykiatrin" är gjord för patienter, anhöriga och nyfiken personal.

Vi vill göra användbar information tillgänglig från en webbplats.

Syftet är att stärka patientens makt över sin situation och få mer inflytande över vården.

Att skaffa sig kunskap är en förutsättning för att ta makten över sitt eget liv.

 

Självhjälp
Föreningar
Ekonomi
Läkemedel
Juridik
VIP-nytt!
Att läsa
Psykiatrisk tvångsvård-en självstudiekurs för sjukvården
Internetpsykiatri